5 : 19
امروز دوشنبه 07 فروردين 1396 -
اعضاء هیات رییسه
انتخاب واحد  : 
نام و نام خانوادگیعنواننام واحد
ابوالقاسم رئیسی سرپرست اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی دفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر سید حمید رضا طیبی رییس جهاددانشگاهی دفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر محمد صادق بيجندي معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان دفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر بهروز بادکو معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانیدفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر سعید پور علی معاون فرهنگی دفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر سید سعید هاشمی سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلسدفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر سید سعید هاشمی معاون آموزشیدفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش وفناوری دفتر مركزي جهادانشگاهي
علي احمدي مدیرکل حراست دفتر مركزي جهادانشگاهي
مهندس عليرضا زجاجي مدیر کل حوزه ریاست دفتر مركزي جهادانشگاهي
مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
توصیه های سفر
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا