0 : 21
امروز پنجشنبه 03 اسفند 1396 -
اخبار : پژوهش و فناوری

چاپ مقاله ی اعضای هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در فصلنامه مدیریت نظامی دانشگاه امام علی(ع)

این مقاله با عنوان "ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه نظامی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌ مراتبی و تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای" جهت چاپ در شصت و ششمین شماره فصلنامة مدیریت نظامی دانشگاه امام علی (ع) مورد پذیرش معاونت پژوهش و فناوری قرارگرفته و با درجه علمی پژوهشی چاپ می شود.
تاریخ : چهار شنبه 19 مهر 1396
ساعت: 3 : 14   بازدید کنندگان : 192 نفر
  نسخه چاپی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، این مقاله توسط حمیدرضا قمی دانشجوی دکتری پژوهشکده توسعه تکنولوژی، دکتر مرتضی رحمانی و دکتر خاکزار بفروئی از اعضای هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تالیف شده است.
در چکیده این مقاله آمده است:
مراکز آموزش عالی نظامی، دارای نقشی راهبردی در توسعه توانمندی‌های حرفه‌ای نیروهای مسلح هستند و بررسی عملکرد آن‌ها در ابعاد مختلف، همواره مورد توجه مدیران و فرماندهان ذی‌ربط بوده است. هدف از این تحقیق، ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه نظامی از طریق دانشکده‌های تابعه آن و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای است؛ بدین منظور، مجموعه‌ای از شاخص‌های پژوهشی معتبر، از ادبیات موجود و نظر خبرگان تهیه و پس از شناسایی شاخص‌های در دسترس دانشگاه، مورد انتخاب قرار گرفته و جهت ترکیب و نیل به شاخص‌های کلان، به‌وسیله ی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، موزون شدند؛ پس‌ از آن، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای، داده‌های مرتبط با شاخص‌های کلان در دانشکده‌های تابعه دانشگاه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. پژوهش حاضر ماهیتی توصیفی داشته، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، کمّی است. با توجه به ورودی‌ها و خروجی‌های مورد استفاده در پژوهش، نتایج حاصله حاکی از فقدان کارایی نسبی دو دانشکده‌ این دانشگاه است؛ هم‌چنین دانشگاه موردمطالعه به لحاظ پژوهشی در سطح کارا ارزیابی نمی‌شود؛ این یافته بیانگر ضرورت توجه جدّی به تقویت منابع و بسترهای لازم برای رشد فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه مورد مطالعه می‌باشد.


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)
 

 

مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
صفحه جهاددانشگاهی در آپارات
جهاددانشگاهی و واحدهای سازمانی آن در یک نگاه
کتاب رهنمود
کانال جهاددانشگاهی
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری سینا پرس