7 : 41
امروز يكشنبه 05 فروردين 1397 -
اخبار : پژوهش و فناوری

پذيرش مقاله اساتيد علمي كاربردي جهاددانشگاهی اراک در همایش «فرصت ها و چالش هاي آموزش فني مهندسي- علوم پايه جهاددانشگاهي»

مقاله «ماموريت و نقش سازمان همكاري هاي بين المللي ايران در توسعه آموزش هاي فني و مهندسي» مهندس مسعود شهرجردي داراي كارشناسي ارشد مديريت- استراتژيك جهاددانشگاهي استان مركزي در همايش فرصت ها و چالش هاي آموزش فني مهندسي علوم پايه جهاددانشگاهي پذيرفته شد.
تاریخ : چهار شنبه 28 مهر 1395
ساعت: 23 : 11   بازدید کنندگان : 322 نفر
  نسخه چاپی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، مقاله مذكور 14 مهر 95 در همايش فرصت ها و چالش هاي آموزش فني مهندسي علوم پايه جهاددانشگاهي كه از سوي معاونت آموزشي جهاددانشگاهي كشور برگزار شد منتخب و در كتاب چكيده مقالات چاپ گرديد.
از آنجا كه توسعه آموزش هاي فني و مهندسي در ايران منوط به شناسايي چالش ها و فرصت هاي آن و مستلزم ارائه راهكارهايي مي باشد. يكي از اقداماتي كه به پيشنهاد جهاددانشگاهي به منظور توانمندسازي نيروي انساني از طريق رشد علمي و فناوري با گسترش آموزش هاي تخصصي كوتاه مدت، توسعه مهارت هاي پژوهشي، تبادل فناوري هاي نوين، تعاملات فرهنگي و گسترش همكاري هاي بين المللي، صورت گرفته است پيشنهاد تاسيس سازمان همكاري هاي بين المللي ايران مي باشد.
فرصت پيش آمده در اين زمينه براي ارتباط بين فعاليت هاي صورت گرفته در آموزش فني و مهندسي داخل كشور و مراكز آموزشي ديگر كشورها و سازمان هاي بين المللي، پيشنهاد راه اندازي گروه توسعه آموزش ها فني و مهندسي در آن سازمان به منظو ايجاد سيستمي مسنجم در زمينه آموزش فني و مهندسي و تسهيل همكاري بين مراكز آموزش فني و مهندسي در كشورهاي هدف مي گردد.
در اين مقاله ضمن معرفي اين پيشنهاد، رسالت، اهداف، فعاليت ها و نقشي كه اين گروه مي توان در ارتقاي آموزش فني و مهندسي داشته باشد مورد بررسي قرار مي گيرد.
همچنين مقاله �بررسي كاركردهاي دانشگاه مجازي همراه با توسعه آموزش هاي الكترونيك از طريق نرم افزارهاي اندرويد� توسط فاطمه غني پور، عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي استان مركزي و امير قاسمي كارشناس ارشد الكترونيك جهاددانشگاهي استان نيز در همايش فرصت ها و چالش هاي آموزش فني مهندسي- علوم پايه در جهاددانشگاهي پذيرفته شده است.
در اين مقاله سعي بر اين شده است تا يك شرح و جمع بندي از مفهوم آموزش هاي الكترونيك كه شامل تعريف، زيرساخت ها، مزايا و چالش هاست بيان شود و سپس به موضوع دانشگاه مجازي و نقش توسعه نرم افزاري اندرويد در آموزش هاي الكترونيك پرداخته شود.
از آنجا كه تحصيلات عاليه به سرعت در حال گسترش مي باشد؛ اما به دليل فقدان تخصص هاي كاربردي و مهارتي و مشكلات اجتماعي و اقتصادي نيازهاي جامعه را پاسخگو نمي باشد و دانشگاه ها و نظام هاي آموزشي سراسر دنيا آموزش يافته اي را به همراه طيف وسيعي از رشته هاي تحصيلي به صورت آموزش الكترونيكي ارائه مي نمايند. عليرغم اين كوشش ها اين روند، انتظارات فراگيران را برآورده نمي كند.
ايجاد ساختار مناسب آموزش الكترونيكي از طريق نرم افزار هاي اندرويد جهت پوشش دادن انتظارات براي فراگيران توصيه مي شود لذا در آموزش الكترونيكي كه شامل آموزش همزمان synchronous training آموزش غيرهمزمان Asynchronous training و آموزش مشاركتي collaborativ training مي باشد مي بايست از پتانسيل هاي موجود در اينترنت( همانند D visualization3 و Chat و Multimedia و Intelligent Agent و .... به نحو احسن استفاده گردد.
لازم به ذکر است؛ به دليل توانمندي هاي نرم افزارهاي اندرويد، اين نرم افزار عاملي تاثيرگذار در شيوه هاي نوين آموزشي مي باشد و به نوعي مي توان گفت با توانمندي هاي نرم افزارهاي اندرويد همواره دانشگاه همراه و در كنار دانشجويان خواهد بود.


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)
 

 

مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
توصیه های سفر در سال 1397
صفحه جهاددانشگاهی در آپارات
جهاددانشگاهی و واحدهای سازمانی آن در یک نگاه
کتاب رهنمود
کانال جهاددانشگاهی
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری سینا پرس