11 : 40
امروز جمعه 24 آذر 1396 -
اخبار : پژوهش و فناوری

ارایه مقاله اعضاي هيأت علمي سازمان جهاد دانشگاهي تهران در همايش "فرصت ها و چالش هاي آموزش فني مهندسي – علوم پايه در جهاددانشگاهي"

دو مقاله از اعضاي هيأت علمي سازمان جهاد دانشگاهي تهران در همايش "فرصت ها و چالش هاي آموزش فني مهندسي – علوم پايه در جهاددانشگاهي" ارایه شد.
تاریخ : چهار شنبه 28 مهر 1395
ساعت: 21 : 11   بازدید کنندگان : 248 نفر
  نسخه چاپی

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، در اين همايش که 14 مهرماه در پژوهشکده توسعه تکنولوژي (سازمان جهاددانشگاهي صنعتي شريف) برگزار شد، مقاله " آموزش هاي مبتني بر پژوهش، مدل ها و روش ها (مطالعه موردي: جهاددانشگاهي) " تاليف مرتضي پرهيزکار و "گيميفيکيشن رويکردي نوين در آموزش و يادگيري فني و مهندسي" تاليف سيد حميد هاشمي اعضاي هيأت علمي سازمان جهاد دانشگاهي تهران ارایه شد.
مقاله " آموزش هاي مبتني بر پژوهش، مدل ها و روش ها (مطالعه موردي: جهاددانشگاهي) "با هدف بررسي تعامل بين دو فرايند آموزش و پژوهش، براي هم افزايي و ارتقاي کارايي و اثربخشي فعاليت هاي تحقيقاتي، انتقال فناوري و پيشبرد کارامدتر برنامه هاي آموزشي، به مطالعه مباني نظري، اهميت و مفاهيم ارتباط و همبستگي بين آموزش و پژوهش و مدل سازي اين ارتباط پرداخته است.همچنين در اين مقاله به نقش و جايگاه پژوهشگران در توسعه ارتباط بين آموزش و پژوهش و روش هاي تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي مبتني بر تحقيقات اشاره شده است.
مقاله دوم تاليف سيد حميد هاشمي با عنوان "گيميفيکيشن رويکردي نوين در آموزش و يادگيري فني و مهندسي" ضمن مرور ادبيات، تاريخچه ظهور و تثبيت گيميفيکيشن، به ورود اين موضوع در حوزه مختلف همچون تجارت، سلامت، سياست، آموزش و يادگيري پرداخته است، همچنين مثال‌هايي در خصوص کارکردهاي آموزشي آن ارائه شده، همچنين ابزار و عناصر به کار رفته در حوزه‌هاي مختلف آموزش از جمله فني مهندسي بررسي گرديده است. در پايان مقاله ضمن مرور مسائل و مشکلات نظام آموزش مهندسي و صنعت کشور استفاده از اين رويکرد توصيه شده است.اصطلاح بازي‌وارسازي "گيميفيکيشن" عموما به معني استفاده از سازوکارها و عناصر بازي در محيط‌هاي غير از بازي با هدف بهبود عملکرد، فرآيندها و تجربه افرادي که در آن نقش دارند، به کار مي‌رود.


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)
 

 

مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
جهاددانشگاهی و واحدهای سازمانی آن در یک نگاه
کتاب رهنمود
کانال جهاددانشگاهی
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری سینا پرس