7 : 45
امروز يكشنبه 05 فروردين 1397 -
اخبار : پژوهش و فناوری

ارایه مقاله اعضاي هيأت علمي سازمان جهاد دانشگاهي تهران در همايش "فرصت ها و چالش هاي آموزش فني مهندسي – علوم پايه در جهاددانشگاهي"

دو مقاله از اعضاي هيأت علمي سازمان جهاد دانشگاهي تهران در همايش "فرصت ها و چالش هاي آموزش فني مهندسي – علوم پايه در جهاددانشگاهي" ارایه شد.
تاریخ : چهار شنبه 28 مهر 1395
ساعت: 21 : 11   بازدید کنندگان : 288 نفر
  نسخه چاپی

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، در اين همايش که 14 مهرماه در پژوهشکده توسعه تکنولوژي (سازمان جهاددانشگاهي صنعتي شريف) برگزار شد، مقاله " آموزش هاي مبتني بر پژوهش، مدل ها و روش ها (مطالعه موردي: جهاددانشگاهي) " تاليف مرتضي پرهيزکار و "گيميفيکيشن رويکردي نوين در آموزش و يادگيري فني و مهندسي" تاليف سيد حميد هاشمي اعضاي هيأت علمي سازمان جهاد دانشگاهي تهران ارایه شد.
مقاله " آموزش هاي مبتني بر پژوهش، مدل ها و روش ها (مطالعه موردي: جهاددانشگاهي) "با هدف بررسي تعامل بين دو فرايند آموزش و پژوهش، براي هم افزايي و ارتقاي کارايي و اثربخشي فعاليت هاي تحقيقاتي، انتقال فناوري و پيشبرد کارامدتر برنامه هاي آموزشي، به مطالعه مباني نظري، اهميت و مفاهيم ارتباط و همبستگي بين آموزش و پژوهش و مدل سازي اين ارتباط پرداخته است.همچنين در اين مقاله به نقش و جايگاه پژوهشگران در توسعه ارتباط بين آموزش و پژوهش و روش هاي تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي مبتني بر تحقيقات اشاره شده است.
مقاله دوم تاليف سيد حميد هاشمي با عنوان "گيميفيکيشن رويکردي نوين در آموزش و يادگيري فني و مهندسي" ضمن مرور ادبيات، تاريخچه ظهور و تثبيت گيميفيکيشن، به ورود اين موضوع در حوزه مختلف همچون تجارت، سلامت، سياست، آموزش و يادگيري پرداخته است، همچنين مثال‌هايي در خصوص کارکردهاي آموزشي آن ارائه شده، همچنين ابزار و عناصر به کار رفته در حوزه‌هاي مختلف آموزش از جمله فني مهندسي بررسي گرديده است. در پايان مقاله ضمن مرور مسائل و مشکلات نظام آموزش مهندسي و صنعت کشور استفاده از اين رويکرد توصيه شده است.اصطلاح بازي‌وارسازي "گيميفيکيشن" عموما به معني استفاده از سازوکارها و عناصر بازي در محيط‌هاي غير از بازي با هدف بهبود عملکرد، فرآيندها و تجربه افرادي که در آن نقش دارند، به کار مي‌رود.


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)
 

 

مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
توصیه های سفر در سال 1397
صفحه جهاددانشگاهی در آپارات
جهاددانشگاهی و واحدهای سازمانی آن در یک نگاه
کتاب رهنمود
کانال جهاددانشگاهی
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری سینا پرس