16 : 35
امروز شنبه 25 آذر 1396 -
اخبار : پژوهش و فناوری

دومین گردهمایی مدیران گروه های پژوهشی حوزه های فنی و مهندسی و علوم پایه جهاددانشگاهی برگزار می شود

دومین گردهمایی مدیران گروه های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی حوزه های فنی و مهندسی و علوم پایه جهاددانشگاهی به میزبانی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف پنجشنبه 15 مهرماه برگزار می شود.
تاریخ : چهار شنبه 14 مهر 1395
ساعت: 29 : 15   بازدید کنندگان : 498 نفر
  نسخه چاپی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، این گردهمایی با سخنرانی مهندس حسینعلی حاجیلو رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف آغاز خواهد شد. سپس دکتر امین اسماعیلی معاون پژوهش و فناوری و مهندس میرزرگر مدیرگروه تخصصی فنی مهندسی دفترمرکزی سخنرانی خواهند داشت.
دکتر سیدعلی طباطبایی مدیر گروه تخصصی علوم پایه جهاددانشگاهی نیز با عنوان "پژوهش مؤثر و چرخه حیات محصول" سخنرانی می کند.
در ادامه موضوعاتی چون "پژوهشگر حرفه ای، مشخصات و الزامات"، "بررسی تجربیات مرکز خدمات تخصصی موفق"، "بررسی تجربیات گروه پژوهشی موفق" و "بررسی طرح موفق سامانه هوشمند خودرویی "(CVT) ارایه می شود.
در پایان و پس از ارایه گزارش "وضعیت گروه های پژوهشی و طرح های حوزه فنی و مهندسی و علوم پایه" توسط عبدالرضا حاجیلری مدیرکل اداره راهبری پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، تریبون آزاد با حضور معاون پژوهش و فناوری و مدیران کل حوزه یاد شده برگزار می شود.امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)
 

 

مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
جهاددانشگاهی و واحدهای سازمانی آن در یک نگاه
کتاب رهنمود
کانال جهاددانشگاهی
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری سینا پرس