اتمام پروژه پژوهشی طراحی و پیاده سازی نرم افزار تجزیه و تحلیل داده های اندازه گیری شده از شبکه و تاسیسات شرکت گاز استان اصفهان به منظور مدیریت تراز گاز

پروژه "طراحی و پیاده سازی نرم افزار تجزیه و تحلیل داده های اندازه گیری شده از شبکه و تاسیسات شرکت گاز استان اصفهان به منظور مدیریت تراز گاز (بررسی میدانی و ارایه راهکارهای کاهش هدر رفت گاز طبیعی از علمک ها و تجهیزات مشترکین)" توسط مرکز خدمات تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی سازمان جهاددانشگاهی تهران با موفقیت اجرا شد.
کدخبر :480718
تاریخ : شنبه 23 دي 1396
ساعت: 36 : 15 
 

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، با توجه به اهميت زيست محيطي، ايمني و اقتصادي شناسايي منابع نشر گاز طبيعي (کربن) و کاهش يا حذف نشر آن از اين منابع، "بررسي ميداني و ارایه راهکارهاي کاهش هدر رفت گاز طبيعي از علمک ها و تجهيزات مشترکين" به منظور مديريت تراز گاز منابع نشر گاز طبيعي در سيستم هاي گازرساني شامل خطوط تغذيه، خطوط توزيع، ايستگاه هاي تقليل فشار و از مهم ترين آن ها علمک ها و تجهيزات مشترکين انجام گرفت.
معمولا طي بررسي هاي صورت گرفته بيشترين نشر گاز در علمک ها و تجهيزات مشترکين شامل؛ شيرآلات، رگولاتورها، کنتورها و اتصالات لوله هاي ورودي و خروجي کنتور اتفاق مي افتد. اندازه گيري و برآورد ميزان نشر گاز طبيعي از علمک ها و تجهيزات مشترکين و اجراي راهکارهاي مناسب از نظر عملياتي و اقتصادي به منظور کاهش يا حذف آن و تعميم راهکارهاي قابل اجرا به کل استان از اهداف اصلي اين پروژه بوده است.
در اين طرح يک شهرک در شهر اصفهان به عنوان يک نمونه در نظر گرفته شد و با اندازه گيري و ترازيابي ميزان گاز ورودي به شهرک از طريق ايستگاه تقليل فشار و ميزان مصرف گاز توسط مشترکين، همچنين  شناسايي و اندازه گيري عوامل هدر رفت گاز طبيعي همچون (فرار، احتراقي و تخليه) ميزان گاز گمشده Unaccounted Gas محاسبه گرديد و در انتها روش‌هاي جلوگيري يا کاهش نشر متان از شبکه گازرساني که در سطح جهاني مورد استفاده قرار گرفته‌اند، معرفي و ارایه شد.