22 : 45
امروز پنجشنبه 04 خرداد 1396 -
ماهنامه پيام جهاد
آخرین اخبار سایت
17 اسفند 1395 -  
یکصد و شصتمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره یکصد و شصتمین ماهنامه خبری پیام جهاد به صاحب امتیازی جهاددانشگاهی منتشر شد ...
 
01 اسفند 1395 -  
یکصد و پنجاه و نهمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
09 بهمن 1395 -  
یکصد و پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
13 دي 1395 -  
یکصد و پنجاه و هفتمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
29 آبان 1395 -  
یکصد و پنجاه و ششمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
05 آبان 1395 -  
یکصد و پنجاه و پنجمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
13 مهر 1395 -  
یکصد و پنجاه و چهارمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
28 تير 1395 -  
شماره یکصد و پنجاه و سومین ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
05 تير 1395 -  
شماره یکصد و پنجاه و دومین ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره یکصد و پنجاه و دومین ماهنامه خبری پیام جهاد به صاحب امتیازی جهاددانشگاهی منتشر شد ...
 
01 خرداد 1395 -  
شماره 151 ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره 151 ماهنامه خبری پیام جهاد به صاحب امتیازی جهاددانشگاهی منتشر شد ...
 
15 اسفند 1394 -  
یکصد و پنجاهمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
یکصد و پنجاهمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» از سوی اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی منتشر ...
 
25 بهمن 1394 -  
یکصد و چهل و نهمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
یکصد و چهل و نهمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» از سوی اداره کل روابط عمومی ...
 
12345
مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
کانال جهاددانشگاهی
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا